PONAD PRACĘ ZAWODOWĄ

Byłoby znacznie lepiej, gdyby zamiast dyskusji kobiet o dążności mężczyzn do konkurencji sami mężczyźni zdali sobie sprawę, że podążają za szkodliwymi ideami, że życie rodzinne, udział w sprawach sąsiadów, a także ciepłe stosunki z rodziną, społecznością i kolegami w pracy są najważniejszymi stronami życia i że obie płcie powinny je przedkładać nad pracę zawodową. Ktoś zapytał, co to ma wspólnego z pracą zawodową kobiet? Staram się zachęcić kobiety, niezależnie od tego, czy pracują z zamiłowania, czy z koniecz­ności, aby nie naśladowały mężczyzn, którzy są skłonni do traktowania pracy zawodowej za coś ważniejszego i bardziej absorbującego od rodziny.

Read Users' Comments (0)

WPŁYW CZYNNIKÓW EMOCJONALNYCH

Innymi słowy, starałem się przeciwdziałać wychowaniu wielu amerykańskich chłopców tak, aby tłumili swoje uczucia i depersonifikowali swoje związki z innymi ludźmi zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Ta skłonność może szczególnie upośledzić działania lekarza, który nie doceniając wpływu czynników emocjonalnych na powstawanie lub rozwój choroby, może postawić złą diagnozę. W mojej praktyce pediatry starałem się wytłumaczyć ojcom, że muszą brać czynny udział w opiece nad dziećmi — dla dobra dzieci i ich samych. Jako obywatel walczący o pokój staram się przeciwdziałać przemocy w tele­wizji, kinie, zwalczać zabawki wojskowe mające wpływ na wychowanie ludzi skłonnych w przyszłości do popierania wyścigu zbrojeń i wojskowego zaan­gażowania w sprawy wewnętrzne innych państw. Obserwuję, jak agresja i prze­moc wnikają w naszą codzienną egzystencję w naszym własnym kraju.

Read Users' Comments (0)

PRESTIŻ I ZAROBKI

Jednak w naszym nadmiernie konkurencyjnym i zmaterializowanym społeczeństwie prestiż i wysokie zarobki zawsze były głów­nymi celami mężczyzn. A więc wiele kobiet przejmuje te role, dotąd zastrzeżone tylko dla mężczyzn. Żeby to wyrazić ostrzej — wiele kobiet staje do wyścigu z mężczyznami. Przy okazji więcej z nich ma wrzody żołądka i zawały, które kiedyś uważano za choroby napiętych i ambitnych mężczyzn. Ten temat — jakie wartości powinniśmy cenić w Ameryce przyszłości jest jednym z najbliższych memu sercu. W czasie całej mojej kariery nauczyciela akademickiego jednym z moich podstawowych zadań było uwrażliwienie stu­dentów (w większości mężczyzn, którzy przeważali na wydziałach lekarskich) na odczucia swoich pacjentów, gdyż są one blisko związane z chorobami. 

Read Users' Comments (0)

URLOP OJCOWSKI

Jednak niezbyt wielu ojców nauczyło się myśleć o sobie jako o opiekunach, nawet w tych rodzinach, w których chcieliby odgrywać taką rolę. Prawda jest taka, że — choć to nie jest uczciwe — mężczyźni zarabiają znacznie lepiej niż kobiety zatrudnione na takim samym stanowisku. Jeśli więc ojciec decyduje się na zatrudnienie w nie­pełnym wymiarze, oznacza to zazwyczaj większe ograniczenia materialne rodzi­ny niż w przypadku skrócenia czasu pracy matki. Jeśli pracodawca daje dłuższe urlopy wychowawcze, to zazwyczaj jest to urlop macierzyński, a nie ojcowski.  Dobre przedszkole publiczne lub prywatne jest kosztowne i znacznie prze­wyższa możliwości rodziny o średnich dochodach.

Read Users' Comments (0)

PRACA W PEŁNYM CZY W NIEPEŁNYM WYMIARZE?

Dla wielu kobiet najlepszym wyjściem, jeśli to tylko możliwe, jest roz­poczynanie od pracy w niepełnym wymiarze godzin. Umożliwia to matce bliższy kontakt z dzieckiem, którego ono potrzebuje w latach najbardziej je kształtujących, a jednocześnie matka może podjąć pracę, na której jej zależy. Co więcej daje to jej poczucie oderwania się od obowiązków domowych, wskazane dla wielu kobiet, zwłaszcza po pierwszym dziecku. Okres ten jest niekiedy postrzegany jako koniec wolności. Ideałem byłoby, aby ojcowie przeszli na zatrudnienie w niepełnym wymiarze, ponieważ wtedy matki nie musiałyby poświęcać dziecku aż tak wiele czasu i część z niego wykorzystać np. na pracę zawodową. 

Read Users' Comments (0)

DZIAŁAĆ SZYBKO ALBO POWOLI

Te same zasady dotyczą posyłania dziecka do tzw. przedszkola rodzinnego: matka najpierw powinna kilkakrotnie towarzyszyć dziecku, aż poczuje się ono swobodnie; potem matka może wyjść najpierw na pół godziny i stopniowo wydłużać swoją nieobecność.Moja propozycja może wydawać się kosztowna zarówno w sensie czasu, jak i pieniędzy. Jednak warto jest zapobiec panice dziecka, która może na długie miesiące wpłynąć na jego zachowanie i sprawić, że matka nie będzie mogła podjąć pracy. W wieku trzech lat u dzieci rzadziej rozwija się obawa przed odłączeniem od matki. Mimo to radzę, aby przygotowywać dziecko do pobytu w przedszkolu stopniowo, choćby przez pierwsze dni, aby zorientować się, jak reaguje ono na rozstanie z matką. W zależności od tego można działać albo szybko, albo powoli.

Read Users' Comments (0)

STOPNIOWE PRZYGOTOWYWANIE DZIECKA

Sposobem rozwiązania tego problemu jest stopniowe przygotowywanie dziec­ka — przez okres co najmniej 2 tygodni — do pozostania z opiekunką. Mozę ona przychodzić do domu na coraz dłuższe okresy przez mniej więcej tydzień. W tym czasie może próbować zaprzyjaźnić się z dzieckiem, ale nie powinna się nim zajmować. Kiedy już zostanie zaakceptowana, wtedy może zacząć je ubie­rać lub karmić. Jeśli proces ten jest stopniowy, to matka może spróbować wyjść na jakieś pół godziny, następnego dnia na godzinę i tak dalej. Przy jakimkolwiek objawie strachu ze strony dziecka należy opiekunkę odesłać i po jakimś czasie zacząć wszystko od nowa, ale wolniej.

Read Users' Comments (0)