//////

CZĘSTOŚĆ I DŁUGOŚĆ OBSERWACJI

Jak wynika z określenia obserwacji sytuacyjnej żadna z tych cech nie występuje w tym typie obserwacji. Jako wychowawcy na­uczyciele nie jesteśmy w stanie w sposób rzetelny i precyzyjny dokonywać pomiarów wstępnego końcowego, dobierać grup eksperymentalnych i kon- . trolnych, które muszą spełniać warunek/jednorodno­ści. W naszej codziennej pracy pedagogicznej nie ]est. to tak. bardzo potrzebne i konieczne dla prawi- dłowo realizowanego oddziaływania wychowawczego.Inną bardziej dostępną i znaną metodą jest obserwacja. Jedną z bardziej, naszym zdaniem, ekonomicznych czasowo i spełniających warunki myślenia metodologicznego jest obserwacja – sytuacyjna.’Przystępując do przeprowadzenia obserwacji sytuacyjnej, musimy sformułować pytanie o interesujące nas zachowania dziecka, dobrać : wskaźniki,’ zastanowić się nad częstością i długością obserwacji,’ co wynika z po­stawionego pytania, rodzajem sytuacji, która może sprowokować dane zachowania dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *