//////

Pierwsza klasa szkoły podstawowej

Nowe wytyczne, które zostały wprowadzone do podstawy programowej wprowadzają naukę czytania i pisania dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a nie tak, jak poprzednio w zerówce. Związane jest to z reformą szkolną, która jest w trakcie wprowadzania, to znaczy została zawieszona na dwa lata. W pierwszej klasie również dzieci poznają na matematyce zbiory, działania na dodawanie i odejmowanie oraz zaczynają się od pierwszej klasy naukę języka obcego, najczęściej jedną albo dwie lekcje tygodniowo. Również w pierwszej klasie dzieci uczą się przyrody a także oczywiście uczą się plastyki oraz muzyki. Lekcje polegają na nauce śpiewu i rysują, malują, jak też zajmują się innym dziedzinami plastyki, takimi jak na przykład lepienie z plasteliny. Również wiek szkolny, czyli czas kiedy dzieci są w okresie dorastania wymaga poruszania się i lekcje gimnastyki są nie odzowne. Część uczniów w klasie pierwszej ma już prawdziwe lekcje wychowania fizycznego, jednak w części klas pierwszych lekcje są w swoje sali ze swoim nauczycielem. Pierwsza klasa nie ma podziału na klasyczne lekcje, są jedynie bloki programowe i nauczyciel ma możliwość podejścia elastycznego do zajęć i je modyfikować w zależności od zmęczenia dzieci.

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *