//////

POMÓC DZIECKU MAJĄCEMU PROBLEM OSOBISTY

Aby pomóc dziecku mającemu problem osobisty w rozwiązaniu go, można zastosować bądź tzw.metodę słuchania pasywnegti, bądź metodę słuchania aktywnego. Do pierwszego sposobu zachowania się w sy­tuacji trudnej dla dziecka, zalicza się: milczenie, czyli wyrażenie chęci wysłuchania dziecka, które chce nam’się-zwierzyć, bez wypowia­dania własnej opinii,informowanie dziecka o rozumieniu i podziela­niu emocji dziecka wywoływanych przez problem za pomocą sygnałów werbalnych i niewerbalnych, np. mimicznych lub werbalnych (ach tak, rozu­miem, no tak, rozumiem), zachęcanie do wypowiadania się poprzez dawanie informacji wprost, świadczących o zainteresowaniu sprawą, np.; ach tak, jeżeli dobrze rozumiem…, może coś jeszcze więcej powiesz.. to znaczy że… Musimy zdawać sobie sprawę ‚ z tego, że bardzo rzadko dziecko mówi „wprost” o swoim problemie, bardzo często nie potrafi własnego problemu, będące­go przyczyną przykrych- emocji, odkryć, a jeszcze rzadziej potrafi zwerbalizować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *