//////

Przedszkole czy babcia

Edukacja przedszkolna posiada również szereg zalet. W sensie społecznym stanowi pierwszą bazę umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze środowisk zaniedbanych i patologicznych. Pod warunkiem, że ich opiekunowie do przedszkola dziecko wyślą. Edukacja przedszkolna obecnie nie jest obowiązkowa, natomiast jest płatna, co dla rodzin dysfunkcyjnych stanowi poważną barierę. Nauczyciele w przedszkolu są w stanie zdiagnozować problemy dziecka, zarówno intelektualne, jak i społeczne. Przedszkolaki uczą się funkcjonować w grupie, uczą się zachowań społecznych, tolerancji i akceptacji odmienności. Jednym przychodzi to z łatwością i lubią przedszkole, indywidualiści maja z tym problemy. Dziecko, które przeszło edukację przedszkolną, teoretycznie łatwiej adaptuje się do warunków szkolnych, funkcjonowania w grupie i podporządkowania się pewnym regułom. W przedszkolu nawiązują się pierwsze przyjaźnie, szczególnie ważne dla dzieci nie posiadających rodzeństwa. Poza tym placówka przedszkolna wyposażona powinna być w pomoce dydaktyczne i fachową kadrę nauczycielską, której przeciętna babcia nie zawsze jest w stanie dorównać.

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *